Tilsynserklæringer

Omfanget af tilsynet på Kristofferskolen:

Tilsynet skal føres i henhold til den til enhver tid gældende lov.

Tilsyn i klasserne:

Alle klasser besøges mindst en gang årligt. Besøget i klasserne aftales med klasselæreren og kollegiet.

Samarbejde med forældrene:

De tilsynsførende skal stille sig til rådighed for evt. forældrehenvendelser vedr. tilsynet, gerne gennem mailkontakt. Tilsynsrapprten fremlægges på skolens generalforsamling.

Samarbejde med kollegiet:

De tilsynsførende deltager i minimum 2 møder med kollegiet. De kan evt. lægges i forbindelse med tilsyn i klasserne.

Udfærdigelse af tilsynsrapport:

De tilsynsførende udarbejder tilsynsrapport til offentliggørelse på skolens hjemmeside og fremlæggelse på generalforsamlingen.

Samarbejde:

De tilsynsførende deltager i 1 til 2 møder med andre tilsynsførende, ssmat deltager i det årlige tilsynsførende-møde i Sammenslutningen. De tilsynsførendes samarbejdspartnere på skolen er souschef og pædagogisk mandat.