Det økologiske kulturlaboratorium

Med inspiration fra Jytte Abildstrøm er vi i gang med at skabe et eksperimenterende sted for grønne vækster og bæredygtighed, fortælling, dukketeater og andre kunstneriske udtryk.

Stedet skal, foruden at favne Kristofferskolens egne elever, være et inspirationssted for lokalmiljøet og andre skoler.

Halmhuset

Er bygget af træ, hamp, halm og ler. Taget er isoleret med hamp og beklædt med co2 neutralt tagpap fra ”Derbigum”  – en C2C (vugge til vugge) virksomhed.

Huset er bygget på et fundament af stampede muslingeskaller. Gulvene er lagt af genbrugsmursten og -træ.

Huset har to rum  – et til havebrugsaktiviteter og et til anden undervisning, foredrag, fortælling, teater m.m.

Haven

Udformningen af haven begyndte i 2010. Der er bede med grøntsager, krydderurter, blomster og korn, en lille frugthave og en have med lægeurter.

Et samlingssted med siddestubbe og bålkar til udendørs madlavning.

Desuden er der kompostbunker, regnvandsbeholder og en sololle til tørring af frugt og grøntsager.

Haven er i stadig udvikling.

Undervisning

Alle skolens klasser har havebrug.

Overskoleeleverne i perioder på 3 – 4 uger med fire timer om ugen.

Mellemskoleeleverne ugentligt forår, sommer/efterår.

De yngste klasser sammen med deres lærer ca. en gang om ugen i forår, og sommer/efterår.

Skolen deltager i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Alt efter klassetrin arbejdes der med forskellige aspekter af affald f.eks. ‘hvor kommer tingene fra?’ nedbrydning, sortering, forbrug og genbrug, fremstilling af skralde-kunst m.m.

Eleverne i overskolen besøger KARA/NOVEREN i Roskilde.

Andre aktiviteter

henviser til processer, hvor ideer fødes, afprøves og udvikles i praksis.

De hører primært til i overskolen og integreres i undervisning og projekter..

Der arbejdes bl.a. med genbrugsdesign  – fra mælkekassemøbler og  bilslangetasker til konstruktion af cykelhjulsvindmøller m.v.

Disse aktiviteter har mange berøringsflader med fag som fysik, økologi og samfundsfag som del af en større undervisningshelhed.

Ideer til fremtidige projekter:

  • Forsøg med passiv solvarme til opvarmning af halmhuset. Solceller og varmepumpe.
  • Konstruktion af små vindmøller, der f.eks kan drive pumpen til en vandtrappe.
  • Fiske- eller algedam.
  • Udvikling af cykler, hvor man kan cykle sig til strøm og f.eks. oplade sin mobil.
  • Bygning af enkle rodzoneanlæg med muslingeskaller og planter…….. fortælleaftner, havevandringer.

Halmhuset

Haven

Undervisning