Info fra kontoret

Praktiske oplysninger

Du kan ringe til Kristofferskolens kontor på hverdage mellem kl 8.30 og 14.00 på tlf: 46 75 40 55.

Eller sende en mail til kontoret;
kontoret@kristofferskolen.dk

Sygemelding

Ved sygemelding af elever; Ring til lærerværelsets telefonsvarer inden kl. 8.00 og indtal en besked. Tlf: 46 75 40 54.

Skolepenge

Udgør for tiden kr. 1.782,00 pr. md i 11 mdr.
Juli er betalingsfri.

Alle satser pristalsreguleres hvert år pr. 1. august

Kristofferskolen har søskendemoderation således at der betales;
Kr. 1.782,00 for det første barn
Kr. 1205,00 for det andet barn
Kr. 780,00 for det tredje barn

Fjerde barn er gratis.

Fritidstilbuddene koster pr. mdr;

Kr. 1019,00 pr. barn i SFO/Lillebjørn.
Kr. 788,00 pr. barn i 4. – 5. klasse i Klub/Storebjørn
Kr. 569,00 pr. barn i 6. klasse i Klub/Storebjørn

Kr. 332,00 pr. barn i morgenpasning

Materialer

Der betales årligt et mindre beløb.
Se vejledning (downloades som pdf)

Indmeldelsesgebyr; er kr. 900,00 som betales, når barnet er optaget på skolen. Pr. 1/1 2022 ændres dette beløb til kr. 1500,00 plus 2.mndrs. forudbetalte skolepenge

Friplads

Der kan søges nedsættelse af skolepenge, hvis den samlede husstandsindkomst er meget lav eller der er særlige forhold, der gør sig gældende. Fripladsansøgningen skal være Fripladsudvalget i hænde senest d. 30. august. Hvis man ønsker at søge om nedsættelse af skolepenge, kontaktes kontoret, der udleverer en fripladsansøgning til det søgte skoleår.