Tilsynserklæringer

Omfanget af tilsynet på Kristofferskolen:

Tilsynet skal føres i henhold til den til enhver tid gældende lov. Skolens tilsynsførende for skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 er Peter Skjoldborg.

Tilsyn i klasserne:

Alle klasser besøges mindst en gang årligt. Besøget i klasserne aftales med klasselæreren og kollegiet.

Samarbejde med forældrene:

Den tilsynsførende skal stille sig til rådighed for evt. forældrehenvendelser vedr. tilsynet, gerne gennem mailkontakt. Tilsynsrapprten fremlægges på skolens generalforsamling.

Samarbejde med kollegiet:

Den tilsynsførende deltager i minimum 1 møde med kollegiet. Det kan evt. lægges i forbindelse med tilsyn i klasserne.

Udfærdigelse af tilsynsrapport:

Den tilsynsførende udarbejder tilsynsrapport til offentliggørelse på Tilsynsportalen, på skolens hjemmeside og fremlæggelse på generalforsamlingen.

Samarbejde:

Den tilsynsførende deltager årligt i 1 til 2 møder med andre tilsynsførende. Den tilsynsførendes samarbejdspartnere på skolen er skoleleder/viceskoleleder og pædagogisk mandat.