Bestyrelsen

Bestyrelsen på Kristofferskolen er Jesper Jørgensen, bestyrelsesformand

Marie Louise Thomassen, næstformand

Jens Kjær, forældrerepræsentant

Jesper Tornberg, forældrerepræsentant

Katrine Simon, forældrerepræsentant

Michael Branebjerg, forældrerepræsentant

Rikke Meyling, forældrerepræsentant

Esben Munch Marcher, forældrerepræsentant suppleant

Line Lundqvist, forældrerepræsentant suppleant