Tilsyn og evaluering

Tilsynserklæringer

Omfanget af tilsynet på Kristofferskolen

Tilsynet skal føres i henhold til den til enhver tid gældende lov. Skolens tilsynsførende for skoleårene 2021/2022 og 2023/2024 er Peter Skjoldborg.
Tilsynsførende for 2024/2025 er Annelise Dahlbæk.

Tilsyn i klasserne

Alle klasser besøges mindst en gang årligt. Besøget i klasserne aftales med klasselæreren og kollegiet.

Samarbejde med forældrene

Den tilsynsførende skal stille sig til rådighed for evt. forældrehenvendelser vedr. tilsynet, gerne gennem mailkontakt. Tilsynsrapporten fremlægges på skolens generalforsamling.

Samarbejde med kollegiet

Den tilsynsførende deltager i minimum 1 møde med kollegiet. Det kan evt. lægges i forbindelse med tilsyn i klasserne.

Udfærdigelse af tilsynsrapport

Den tilsynsførende udarbejder tilsynsrapport til offentliggørelse på Tilsynsportalen, på skolens hjemmeside og fremlæggelse på generalforsamlingen.

Samarbejde

Den tilsynsførende deltager årligt i 1 til 2 møder med andre tilsynsførende. Den tilsynsførendes samarbejdspartnere på skolen er skoleleder/viceskoleleder og pædagogisk mandat.