Børnehaveklasse

Børnehaveklassen

Børnehaveklassen fungerer som en overgang mellem børnehaven og skolen. Den skal først og fremmest i social henseende forberede børnene på, at de nu er en klasse.

Børnehaveklassen møder om morgenen samtidig med resten af skolen, men har sin egen rytme. Der er både en dagsrytme og en ugerytme, som medvirker til at gøre hverdagen tryg og overskuelig for børnene.

Dagligdagen i børnehaveklassen veksler mellem fri leg og samling af børnene til f.eks. tegning, malning, modellering, syning, bagning m.m.; aktiveiteter, som fremmer den motoriske udvikling.

Hver dag er der samling i børnehaveklassen med sanglege, rim og remser og fingerlege.
Senere på dagen er der en eventyrstund, hvor læreren fortæller eventyr, oftest udført som dukkespil. Af og til er det børnene, der fører dukkerne. Eventyret kan også spilles med børnene selv i rollerne. Her fremmes børnenes sproglige udvikling.

Årstidernes skiften byder på mange vidunderlige naturoplevelser, som netop den 5 – 7 årige sanser stærkt. Derfor har børnehaveklassen en fast ugentlig gå-tur dag. Den enkelte årstid giver indhold til mange af klassens aktiviteter. De daglige aktiviteter lægger ofte op til og forbereder fejringen af de mange årstidfester. Herigennem lærer børnene om vigtige processer og sammenhænge, f.eks. når der op til høstfesten høstes korn. Det tærskes, kværnes og endelig bages det til et dejligt høstbrød.

Det er skolens opfattelse, at barnet indtil sit syvende år udvikler sig bedst netop igennem aktivitet. En stærk motorisk og sproglig udvikling samt glæde, begejstring og engagement er det bedste grundlag for al senere indlæring.