Økonomi

Skolepenge

Udgør for tiden kr. 1.763,00 pr. md i 11 mdr.
Juli er betalingsfri.

Alle satser pristalsreguleres hvert år pr. 1. august

Kristofferskolen har søskendemoderation således at der betales;
Kr. 1.763,00 for det første barn
Kr. 1.176,00 for det andet barn
Kr. 588,00 for det tredje barn

Fjerde barn er gratis.

Fritidstilbuddene koster pr. mdr;

Kr. 1.070,00 pr. barn i SFO/Lillebjørn.
Kr. 828,00 pr. barn i 4. – 5. klasse i Klub/Storebjørn
Kr. 598,00 pr. barn i 6. klasse i Klub/Storebjørn

Kr. 349,00 pr. barn i morgenpasning

Obligatorisk musikundervisning (4. – 6. kl.) koster kr. 461,- pr. måned i 10 måneder.

Materialer

Der betales årligt et mindre beløb.

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyret er på kr. 1.500,00 som betales, når barnet er optaget på skolen. For elever som optages i børnehaveklassen betales der endvidere 2 måneders forudbetalte skolepenge (august+september)

Friplads

Der kan søges nedsættelse af skolepenge, hvis den samlede husstandsindkomst er meget lav eller der er særlige forhold, der gør sig gældende. Fripladsansøgningen skal være Fripladsudvalget i hænde senest d. 1. september. Hvis man ønsker at søge om nedsættelse af skolepenge, kontaktes kontoret, der udleverer en fripladsansøgning til det søgte skoleår.