Øko-lab

Det økologiske kulturlaboratorium

– et forundringssted for grokraft, kreativitet og fremtidsvisioner

Økolab

Det økologiske kulturlaboratorium er et projekt og et sted inspireret af scenekunstneren og øko-aktivisten Jytte Abildstrøm.

Visionen er at skabe et sted hvor vi arbejder praktisk, kunstnerisk og eksperimenterende med bæredygtighed, og at være i udveksling med omgivelserne.

Haven

Haven er siden 2010 anlagt af elever, lærere og forældre. Vi har grøntsager, blomster, korn og spiseligt ukrudt. En lægeurtehave og en lille frugthave, insekthoteller og fuglekasser. Bålplads, udekøkken, regnvandsbeholder og en ’soloven’ til tørring af frugt og grøntsager.

Vi arbejder med biodynamisk dyrkning og permakultur. Haven er registreret i DNF som giftfri have og sommerfuglevenlig have.

Halmhuset

Halmhuset er tegnet af arkitekt Stig Nielsen og bygget af forældre, lærere m.fl. bistået af Steen Møller fra økolandsbyen Friland.

Væggene er bygget af træ, halm og ler. Taget er af træ, isoleret med hamp og beklædt med CO2 neutralt tagpap fra Derbigum – en’ Cradle to Cradle’ virksomhed. Huset er bygget på et fundament af stampede muslingeskaller. Gulvet er af genbrugstræ og -mursten.

Huset bruges som undervisningslokale, redskabsrum og forrådskammer for haven og til arrangementer.

Havebrug

Skolens elever har havebrug på alle klassetrin. Alle deltager i havens cyklus med såning, plantepleje, kompostering, høst og forarbejdning af afgrøder. Desuden arbejder vi med forskellige temaer alt efter klassetrin, f.eks. vikingemad, middelalderurter, planteformering, landskabskunst, musik med sten og pinde, fremstilling af rosensukker, urtesalt, teer og olier…

Man kan også bare sidde i græsset og møde en bille. Glemme sig selv og finde sig selv.

Affald

Skolen sorterer affald efter Roskilde Kommunes retningslinjer. Madrester fra klasserne komposteres i havens lukkede kompostbeholdere. Hele skolen deltager i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.

Studerende

Skolehaven er åben for studerende fra RUC, Professionshøjskolen Absalon og andre, som ønsker at inddrage forskellige aspekter ved haveundervisningen i deres projekter. Besøgene kan vare fra en dag til flere uger.

Flygtningebørn

Skolehaven har fra 2017 og indtil corona nedlukningen i 2020 haft besøg af modtageklassen på Østervang Skole i Roskilde en gang om ugen. Børnene arbejdede med i havens kredsløb ligesom skolens andre elever og deltog i små udvekslingsprojekter, f.eks. folkedans med 3. klasse, fløjtekoncert i 7. klasse m.m.

Vi er i kontakt med lærere fra modtageklassen (nu på Hedevangskolen) for at genoptage samarbejdet.

Praktik

Det er muligt at komme i praktik i haven.

Fortællinger i haven

I maj og september er der ugentlig historiefortælling i haven kl. 14.30 v. Bente Klerke og andre fortællere.

Historierne er for både børn og voksne, og alle er velkomne.

Eksperimentarium

Vi er i gang med at opbygge en lille demonstrationsenergipark, hvor man i blæst og sol kan oplade sin mobil med energi fra en mini-vindmølle eller solcelle, og i vindstille gråvejr kan cykle sig til energi.

Vindmøllen er sat op og fungerer via en dynamo og en powerbank.

Grønne opfindere søges

Vandland:

Vi drømmer om en dam med fisk, kryb, planter og en vandtrappe.

Sponsorer søges.