Eksamensfri skole

På Kristofferskolen gives der ikke karakterer og der afholdes ingen eksaminer. Hvad siger resultatet af en tilfældig eksamensdag mod tusinder af skoledag om en elevs flid, evner og muligheder? Skolen lægger vægt på en meget tæt kontakt mellem skole og hjem og eleverne og forældrene får løbende standpunktsbeskrivelser på flere måder.

I løbet af de første 2 skoleår tilbydes forældrene besøg i hjemmet af klaselæreren. Hjemmebesøget er af stor betydning for barn, forældre og lærer. Båndene mellem skole og hjem knyttes stærkere og forældrene har mulighed for at tale med læreren om deres barn. Senere i skoleforløbet tilbydes hjemmebesøg eller konsultationer på skolen efter behov.

Dertil kommer regelmæssige forældremøder.

Hvert andet år skriver skolen et omfattende vidnesbyrd. Det er en udtalelse, der beskriver elevens situation på skolen, både fagligt, socialt og udviklingsmæssigt. I 2. og 4. klasse er vidnesbyrdet henvendt til forældrene og i 6. klasse til eleven selv. I 8. klasse kan både eleven og forældrene læse vidnesbyrdet. Efter 9. klasse modtager eleven et afgangsbevis som er henvendt til omverdenen.

Herudover får eleverne som oftest en skriftlig kommentar på de opgaver og periodehæfter, de afleverer. På den måde gøres det klart og konkret for eleven, hvad der gøres godt og hvad der kan arbejdes mere med. Undervisningen følger den lærelan, som er gældende for Rudolf Steiner skoler.
En forældrevalgt tilsynsførende udefra tilser, at eleverne modtager det undervisningsstof, de skal have og at skolens undervisning lever op til Undervisningsministeriets retningslinier.