Venteliste

Procedure for opskrivning på ventelisten i henholdsvis kommende børnehaveklasser og 0.-9. klasse

Opskrivning på ventelisten sker via nedenstående link. Samtidig betales ventelistegebyr på kr. 400,-. Herefter mailes kvittering som dokumentation for at barnet er registreret på skolens venteliste. Såfremt du ikke har modtaget kvitteringen, skal du tjekke dit spam-filter.

Det skal bemærkes, at det indbetalte ventelistegebyr ikke tilbagebetales, selvom barnet eventuelt ikke optages. Barnet skal være fyldt 6 år i det kalenderår, barnet begynder i skole.

Kristofferskolen har en prioriteret venteliste:

  1. Søskendebørn
  2. Særlig tilknytning til skolen/pædagogikken
  3. Anciennitet under hensyntagen til køn (der tilstræbes en ligelig fordeling)

Opskrivning på ventelisten kan kun foretages, hvis følgende kriterier er opfyldt:

  1. Barnet skal have folkeregisteradresse hos opskriveren, og opskriveren skal have fuld eller delt forældremyndighed.
  2. Der skal benyttes Nem-Id/Mit-ID.
  3. Der skal betales ventelistegebyr på kr. 400,-.

Der kan løbende foretages ændringer af e-mail, telefonnummer eller tilføjes kommentar vedr. barnet, ved at logge ind på det nedenstående link og logge på med Nem-id/Mit-ID. Samboende forælder kan efterfølgende også logge ind og tilføje kontaktoplysninger.

Der er ikke garanti for optagelse når man skriver sit barn på ventelisten.

Hvis du ikke længere ønsker at have dit barn opskrevet på ventelisten bedes du kontakte os.

Hvis barnet tilbydes optagelse på Kristofferskolen er det en forudsætning at forældremyndighedsindehaverne er enige om at melde barnet ind på skolen.

Hvis du har brug for hjælp til opskrivningen, er du velkommen til at kontakte skolens kontor på tlf. 46 75 40 55.