I skolen

Hver dag begynder med fælles morgensang i salen, hvor årstidens kendte sange og salmer synges og klasserne skiftes til at vise hinanden små glimt fra undervisningen.

Derefter begynder hovedfagsundervisningen, som varer fra ca. 8.40 – 10.20. Her undervises periodisk i samme fag, f.eks. dansk. Derefter undervises i et andet fag, feks. geometri, matematik, historie, biologi, kemi, geografi o.s.v. Denne vekslen mellem fagene kaldes periodeundervisning og hver periode varer 3 – 4 uger. Det giver på én gang mulighed for fordybelse i stoffet og en befriende variation i løbet af året.

Hovedfag begyndes oftest med en rytmisk del, hvor der spilles på fløjte og bl.a. øves de kommende morgensange eller recitationer af vers, rim eller mindre tekststykker. I de mindste klasser spilles på pentatonfløjte, senere kommer sopran, alt og tenorfløjterne til.

Efter hovedfag følger fagtimerne, d.v.s de sproglige, håndværksmæssige, kunstneriske fag. Desuden er der indlagt særlige øvetimer i dansk og regning. Det er vigtigt at der er en balance mellem de tankemæssige, håndværksmæssige og kunstneriske fag i løbet af dagens og ugens undervisning.

Sprogtimerne omfatter engelsk og tysk, som eleverne lærer fra 1. Klasse. Sprogtimerne på de yngste klassetrin består mest af vers, rim, små skuespil og sanglege. Fra 4. klasse kommer den grammatiske sprogundervisning til.