Mål- og undervisnings-planer

Undervisningsplaner

Der er udarbejdet en beskrivelse af skolens generelle målsætninger og værdigrundlag i overensstemmelse med skolens pædagogik. Der er envidere udarbejdet en oversigt over de fag, undervises i fra 1. til og med 9. klasse. Desuden har skolens lærere i henhold til Undervisningsministeriets krav til frie skoler udarbejdet undervisningsplaner.

Vi lægger som skole vægt på, at undervisningsplanerne bliver et aktivt værktøj i undervisningen og at de løbende tilpasses og udbygges. I øjeblikket foregår en revision af alle undervisningsplaner. Arbejdet heraf vil fremgå på hjemmesiden efterhånden, som undervisningsplanerne er reviderede.