Trivsel

Sorgplan

På Kristofferskolen påtager vi os et stort ansvar for hver enkelt elevs trivsel og læring. Dette gælder også i vanskelige situationer, som f.eks. når en elev oplever at miste en nærtstående person. En sådan hændelse fordrer særlig opmærksomhed fra barnets omgivelser, der under ingen omstændigheder må forholde sig passive og stiltiende. At håndtere et barn i sorg kræver en god forståelse for de emotionelle påvirkninger, der følger i kølvandet på et dødsfald eller anden voldsom begivenhed. Det er afgørende, at skolen er forberedt, hvis ulykken indtræffer.

Derfor har vi udarbejdet en sorgplan for, hvordan skolen skal agere i tilfælde af dødsfald, svær sygdom eller ulykker.

Her kan du finde mere information om, hvilke procedurer der sættes i gang, hvis en alvorlig episode indtræffer.

Trivsel- og antimobbepolitik

Trivselsundersøgelse

2022 undervisningsmiljøvurdering

2024 undervisningsmiljøvurdering

UMV Evalueringsplan 2024

Undervisningsmiljørepræsentanter (UMR):

  • Flora 5. klasse
  • Nova 5. klasse
  • Oliver 6. klasse