Trivsel

Sorgplan

På Kristofferskolen påtager vi os et stort ansvar for hver enkelt elevs trivsel og læring. Dette gælder også i vanskelige situationer, som f.eks. når en elev oplever at miste en nærtstående person. En sådan hændelse fordrer særlig opmærksomhed fra barnets omgivelser, der under ingen omstændigheder må forholde sig passive og stiltiende. At håndtere et barn i sorg kræver en god forståelse for de emotionelle påvirkninger, der følger i kølvandet på et dødsfald eller anden voldsom begivenhed. Det er afgørende, at skolen er forberedt, hvis ulykken indtræffer.

Derfor har vi udarbejdet en sorgplan for, hvordan skolen skal agere i tilfælde af dødsfald, svær sygdom eller ulykker.

Her kan du finde mere information om, hvilke procedurer der sættes i gang, hvis en alvorlig episode indtræffer.

Trivsel- og mobbepolitik

Trivselsundersøgelse

Her kan du læse undervisningsmiljøvurdering for 7.-9. klasse i skoleåret 2021-2022.

De øvrige klassers vurderinger er under udarbejdelse og offentliggøres efteråret 2023.