AKT-vejleder

AKT-vejleder

Hvilke opgaver har AKT-vejlederen på Kristofferskolen

 • Trivselssamtaler med enkelte elever efter aftale med skolens kompetencecenter
 • Støtteforløb og sagsbærer for elever, hvis støttebehov skal afdækkes
 • Samarbejde med skolens kompetencecenter og PPR
 • Deltagelse på statusmøder med forældre til elever i mistrivsel og begyndende skolevægring
 • AKT-forløb med enkelte klasser med henblik på at afdække eventuel mobning
 • Deltagelse i forældremøder, som led i AKT-forløb
 • SSP-samarbejde
 • Observatør i klasser efter aftale med klasselærer og kompetencecenteret
 • Konsulent for klasselærere
 • Opstart af trivselsfremmende forløb i en klasse
 • Konfliktløsning mellem elever
 • Deltagelse i elevrådsmøder
 • Dokumentation: Hjælp til udarbejdelse af handleplaner (smartplaner). Evalueringsskrivelser over forløb
NR - akt vejleder

Nanna Ramnæs

AKT-vejleder