Læsevejleder

Læsevejleder

Hvilken opgaver har læsevejlederen på Kristofferskolen 

  • Have overblik over læse- og skriftsprogsundervisningen i hele skoleforløbet
  • Planlægge, gennemføre og analysere læse- og skriveevalueringerne
  • Indkalde til og er sparringspartner for dansklærerne på læsekonferencer varetager overblik over resultaterne af læsekonferencerne i samarbejde med lærerne
  • Udøve løbende vejledning af lærere omkring både klasseundervisning og enkelte elevers udvikling
  • Informeres forældre om skolens evalueringsprocedure og læsevejledningsmuligheder
  • Stå for overblik, indkøb og administration af alle anvendte evalueringsmaterialer indenfor danskområdet
  • Have ansvaret for skolens læsepolitik og indsatser heromkring.
  • Holde sig løbende orienteret i udviklingsarbejder og aktuel forskning inden for skriftsprogstilegnelse, -udvikling og -undervisning
Læsevejleder

Anna Hartkopp

Læsevejleder

anh@kristofferskolen.dk